Log in

Camera Acteren

Leer acteren voor film en televisie!
Tijdens deze uitgebreide praktijkgerichte opleiding leer je in 1 jaar de basis vaardigheden van een acteur voor film en televisie. Bijzonder aan deze Opleiding Camera Acteren is de ervaring die je voor de camera opdoet. Je ontdekt jouw kracht en talent als acteur en wordt daarnaast onderwezen in de technische aspecten van filmacteren.

De Opleiding Camera Acteren is als volgt opgebouwd: het jaar is verdeeld in vier modules van 8 weken. Iedere module is gericht op een onderwerp en wordt benaderd vanuit theorie en praktijk van tekstbehandeling, improvisatie, fysiek en stem. Per module wordt er een specifieke methode of techniek behandeld waardoor je aan het eind van het jaar verschillende ingangen, theorieën en technieken hebt verzameld om jouw werkwijze en talent als acteur te ontwikkelen. Verscheidene acteurs en regisseurs onderwijzen vanuit hun specialiteit en geven je zo een ruim aanbod aan mogelijkheden om tot geloofwaardig, authentiek en technisch spel te komen. Het eerste jaar is gericht op de basis van acteren, scriptanalyse en bewustzijn van fysiek en stem.

De toelating voor de Opleiding Camera Acteren vindt plaats op basis van een auditie. Nog weinig of geen ervaring? Start dan met de vooropleiding, hier is geen auditie voor vereist.

Elementair spel

De eerste module is een inleiding: wat voor tools heeft een filmacteur eigenlijk allemaal tot zijn beschikking om een overtuigende scène te spelen? Je zult hier meteen ontdekken waar je kracht en je zwaktes als acteur liggen. Je werkt met bestaande scènes en leert hoe je die geloofwaardig tot leven kunt brengen met je eigen expressie, je fysiek, je stem, je timing en je positie

Middels elementaire speloefeningen leer je improviseren en geloofwaardige spelovergangen te maken. Daarnaast krijg je een uitgebreide inleiding tot scriptanalyse en tekstbehandeling. Aan de hand van bestaande scenario’s leer je scènes te ontleden, de structuur van een scène te herkennen en de gelaagdheid van personages te begrijpen. Zo krijg je een goede basis om scènes te analyseren en een personage eigen te maken.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod in deze module:

- Tools van de filmacteur
- Elementair spel
- Geloofwaardig en oprecht spel
- Scène analyse
- BackstoryDe authenticiteit van de acteur

Voor de geloofwaardigheid en gelaagdheid van je spel is het noodzakelijk eerlijk te zijn naar jezelf. In deze module wordt er dieper ingegaan op de psychologische gelaagdheid van de personages en zul je worden uitgedaagd om jezelf grondiger te onderzoeken.

Authenticiteit is hierbij een sleutelbegrip. Hoe ga je om met impulsen tijdens je spel? Hoe luister je als acteur echt in een scène? En hoe gericht kun jij je gedachten sturen en beïnvloeden? Je werkt opnieuw aan verschillende scènes met uiteenlopende karakters en zoekt hierbinnen naar jouw persoonlijke verbinding tot het verhaal en het karakter.

Er wordt gewerkt aan het gebruiken van eigen ervaringen en emoties en je leert deze om te zetten naar een werkbare vorm. Om menselijk gedrag goed te leren lezen, wordt er veel aandacht besteed aan het kijken en luisteren naar mensen in het dagelijks leven en hier specifieke voorbeelden uit te gebruiken in mise-en-scène, handelingen en mimiek.

Onderstaande onderwerpen komen  aan bod in deze module:
-Psychologische gelaagdheid
-Authenticiteit
-Herinnering en fysiek geheugen
-Stem en ademhaling
-Close-up en technische emotiePersonage opbouw

In de derde module ligt de nadruk op personage en transformatie. Hoe kan je als je een personage speelt zowel transformeren als je eigenheid als acteur bewaren? Hoe blijf je geloofwaardig? Je leert richting te geven aan scènes door de intenties van je personage te doorgronden.

Er wordt dieper ingegaan op karakteranalyse. Daarnaast gaan we veelvuldig in op tekstbehandeling en de hiervoor veel gebruikte theorieën en je maakt kennis met het maken van een ‘breakdown’ van scènes als acteur. Daarnaast werken we verder aan de inzet van je fysiek. Elementair spel zal daarbij centraal staan en uiteraard focus je je weer op het spelen voor de camera.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod in deze module:
- Scene breakdown
- Karakteranalyse en intenties
- Dynamiek, ritme en rust
- Fysiek (elementair spel)
- Stemtechniek en dramatisch gebruik van de stem


Camera acteren in de praktijk

De laatste module van het eerste jaar is gericht op het samenbrengen van alle geleerde stof in de praktijk. Je krijgt lessen in hoe je je als acteur goed kunt voorbereiden op opnames.

Hoe maak je optimaal gebruik van repetities? Wat is de rolverdeling op een set en hoe verhoud je je tot je medespelers en de regisseur? Daarbij komen technische aspecten aan bod zoals: niet-chronologisch draaien, verschillende takes, werken met markers en continuïteit. Tijdens deze module doe je je eerste praktijkervaring op door het draaien van een scène.

In voorbereiding hierop word je tijdens de lessen gecoacht en begeleid terwijl je zowel technisch als inhoudelijk aan jouw scène en personage werkt.

Deze onderwerpen komen aan bod:
- Scriptlezing
- Repeteren
- Set discipline
- Technisch acteren (markers, takes, continuïteit, angles, etc.)
- Persoonlijke coaching

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

Startmoment

Prijzen 1-2-2023 tot 1-2-2024

 

Bijzonderheden Jaarlijks lesgeld
Lesgeld
Inclusief gebruikmaking van de digitale leeromgeving*
10 maandelijkse termijnen van € 590
Studieboeken zijn niet noodzakelijk.  

 

* Lesmateriaal wordt binnen de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld en is thuis te printen.

Bij betaling ineens van het jaarlijkse collegegeld ontvang je een korting van 3%. De studiekosten worden jaarlijks geïndexeerd met 4% (te rekenen vanaf de startdatum van de opleiding). De cohorten die zijn gestart vanaf augustus 2020 met 2,5%. Wettelijk collegegeld voor mbo- en hbo opleidingen is niet verschuldigd.

Annuleringsregeling: zie de algemene voorwaarden op onze website.

 

Benodigdheden en bijkomende kosten 

Geen.

Toelatingseisen

De toelating voor de Opleiding Camera Acteren vindt plaats op basis van twee auditierondes:

Eerste ronde
In de eerste ronde komt je persoonlijke motivatie aan bod en draag je een opgelegde monoloog (wordt toegestuurd door de NAVB) voor die je richting de camera speelt. Deze bestaat uit een zelfgemaakte tape van een monoloog. Bij een positieve beoordeling stroom je door naar de tweede ronde.Tweede ronde
In de tweede auditieronde word je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek en controleren we alle formaliteiten die bij je inschrijving van toepassing zijn. Ook kunnen we hier vragen om nog een persoonlijke monoloog (eigen keuze) voor te bereiden om op locatie te spelen.

Nadat alles is doorlopen ben je officieel geselecteerd voor de Opleiding Camera Acteren.

Facts 

   
Studieduur 1 jaar
Stage n.v.t.
Certificering Certificaat
Toezicht NRTO
Titel Nee
Fiscaal aftrekbaar Nee

Studiefinanciering

Nee

Bezoek een open dag